Margriet de Harder - Hopman

Na het behalen van het diploma van de zesjarige vakopleiding tot homeopaat in Amersfoort heb ik mijn weg in het leven gevonden. Iedere dag werk ik met mensen en met de middelen van planten, dieren en mineralen.

De psychosociale opleiding van Koinonia is voor mij een leidraad hoe ik met de patiënten in de praktijk omga. Onbevooroordeeld, zowel naar de patiënt als naar de context van de mensen waarmee de patiënt in het dagelijks leven te maken heeft. We noemen dat 'meerzijdig partijdig' zijn. Dit helpt mij enorm om tot de kern te komen van die mens en om daar het middel bij te zoeken dat fysiek, emotioneel en mentaal het beste past.

Sida de Harder

Het is mijn passie om mensen te helpen met homeopathie. Homeopathie is een bijzondere weg om te genezen: je wordt er op alle fronten sterker van.

Bij het voorschrijven van het homeopathisch middel kijk ik niet alleen naar je ziekte, maar ook naar wie je bent als persoon. Je bent namelijk niet alleen je diagnose of klachten, je bent zoveel meer.

Gezondheid houdt ook veel meer in dan 'lichamelijk geen ziektes hebben'. Gezond zijn gaat ook over je emotionele en geestelijke gesteldheid: hoe zit je in je vel, kun je je creativiteit en je passie kwijt? Draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en kun je je emoties uiten?

Opleiding

Wij hebben een zesjarige opleiding tot klassiek homeopaat met een gedegen medische basis gevolgd. We hebben gestudeerd aan de School voor Homeopathie (Amersfoort) en de Hogeschool Natuurgeneeskunde en Klassieke Homeopathie (Velp).

We volgen minimaal vier keer per jaar nascholingen om onze vak- en medische kennis bij te houden. Minimaal zes keer per jaar hebben wij een intervisiebijeenkomst, waarbij we andere homeopaten ontmoeten, casussen bespreken en vakkennis uitwisselen.

Onze praktijk is aangesloten bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) en de NWP (Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals). Deze lidmaatschappen garanderen kwaliteit en meestal een vergoeding - als je aanvullend verzekerd bent.

Koepelorganisaties

Homeopathie Bunschoten is aangesloten bij de koepelorganisaties RBCZ en TCZ.
Het Register Beroepsbeoefenaren Complentaire Zorg (RBCZ) registreert en certificeert beroepsbeoefenaren van complementaire en alternatieve geneeswijzen. RBCZ komt op voor hun belangen en is een onafhankelijke tussenpersoon tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten.

» Bezoek de website van het RBCZ
De stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg bewaakt, via het College van Toezicht en het College van Beroep, de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en in het TCZ-register vallen onder het tuchtrecht.

» Bezoek de website van het TCZ

Transparant omgaan met klachten

Homeopathie Bunschoten staat voor een behandeling van hoge kwaliteit en therapeuten met een professionele houding. Mocht het toch voorkomen dat je niet tevreden bent over je behandeling, dan kun je dit aangeven bij de therapeut. Kom je er niet uit, dan kun je dit aangeven bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

» Download de infographic cliënt Zorggeschil